Carrer Ferrer

Referència a Joan Ferrer i Boadas, alcalde de Llagostera

Carrer del Fred

Carrer orientat al nord, exposat al fort vent de tramuntana