Plaça de la Llibertat

Nom popular:

Plaça Dalt

Cronologia:

Plaça de la Constitució i plaça Nacional (abans de 1854)

Plaça de la Constitució (16/01/1854)

Plaça de la Generalitat (19/05/1931)

Plaza 18 de Julio (11/01/1940)

Plaça de la Llibertat (06/07/1979)

Informació:

Plaça Dalt s’entén en contraposició a la plaça del Mercat o plaça Baix

Es refereix a la Constitució Espanyola de 1845.

Es refereix al govern propi de Catalunya.

El 18 de Julio de 1936 és la data de l’aixecament militar i inici de la Guerra Civil. Durant el franquisme va ser el dia de la festa nacional.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament