Arxiu Municipal de Llagostera
Pl. del Mercat, 5
17240 Llagostera

Horari : de dilluns a divendres de 10 a14h.
Telèfon de contacte; 972 80 54 36
Correu de contacte: arxiu@llagostera.cat