Padró municipal habitants
Els Padrons Municipals d’Habitants s’elaboren per quantificar la població de cada municipi i per conèixer-ne les característiques. Contenen dades individualitzades de tots els habitants del terme en una data concreta: nom i cognoms, edat, data i lloc de naixement, domicili, ofici, nivell d’instrucció, etc. El primer padró conservat és de 1831 quan Llagostera té 1.611 habitats.

Cens de població

Per la seva banda l’Estat, interessat a tenir recomptes de població a nivell de tot el territori, comença a elaborar els seus propis recomptes a partir del s. XVIII, són els censos de població. Els primers censos el “cens d’Aranda”, de 1768 i el “cens de Floridablanca”, de 1787. Però el primer cens general espanyol amb normes modernes i amb la finalitat exclusiva de censar la població per obtenir dades estrictament demogràfiques és de l’any 1857. L’Arxiu Municipal de Llagostera ha conservat el de 1857, el de 1897 i tots els que s’han fet a partir de 1900.

Documents en línia: PADRONS I CENSOS