L’Arxiu es regeix per la següent normativa:

Reglament de l’Arxiu Municipal

Normativa d’accès i reproducció