Carrer Ganix

Nom popular:

Carrer dels Col·legis

Cronologia:

Carrer Ganix (16/04/1854)

Carrer d’Ignasi Iglesias (19/05/1931)

Calle Ganix (17/08/1939)

Informació:

L’any 1915 es va inaugurar l’edifici de l’escola pública de nens, que actualment ocupa la Llar d’Infants el Niu. L’any 1965 es va inaugurar l’actual escola Lacustària que en aquells moment tenia l’entrada en el carrer Ganix.

És l’antic camí cap al veïnat de Ganix.

Ignasi Iglesias i Pujades (St. Andreu del Palomar 1871-Barcelona 1928). Dramaturg.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament