Carrer de la Creu

Nom popular:

Cronologia:

Carrer de la Creu (11/04/1969)

Informació:

És possible que faci referència a una creu de terme que hi hauria en aquest carrer.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament