Consulta de documentació
·Consulta i reproducció de documentació original.
·Consulta presencial a la sala de consulta. Accés a inventaris i catàlegs.
·Consulta de documentació digitalitzada. Accés a Internet.
·Consulta de documentació en línia a través de la web de l’Arxiu.
·Reproducció de documentació administrativa i històrica (plànols, cartells fotografies…).

Assessorament
·Guia, orientació i assessorament en la consulta dels fons.
·Informació, assessorament i consulta de bibliografia sobre la vila de Llagostera.
·Atenció i informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per fax, per correu postal i per correu electrònic.
·Identificació, datació i transcripció de documents antics.
·Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs Llagostera.
·Assessorament sobre tractament de la documentació.
·Assessorament en l’organització i gestió de fons i col•leccions.

Suport
·Protecció del patrimoni documental del municipi.
·Impuls a la recerca de la història de Llagostera.

Divulgació
·Visites col•lectives concertades: escoles, instituts o grups interessats a conèixer el funcionament de l’Arxiu i els fons que conserva.
·Divulgació des fons documentals i del patrimoni documental del municipi.
·Col•laboració en activitats en els àmbits educatius i culturals que contribueixin a la divulgació del patrimoni documental del municipi.
·Edició d’estudis sobre qualsevol àmbit d’interès per la vila de Llagostera.
·Organització de cursos, exposicions, conferències, etc. i qualsevol altra iniciativa de difusió cultural.