Què fem?

L’Arxiu és el servei municipal encarregat d’organitzar i gestionar la documentació administrativa produïda per l’Ajuntament de Llagostera i de fer-la accessible al ciutadà.
També vetlla per la recuperació i conservació del patrimoni documental del municipi i per fer-ne difusió.

Documentació de l’Ajuntament l’any 1988