Els cens d’edificis s’elaboren en paral·lel als censos de població. Ambdós tenen la finalitat de censar la població. El primer cens general espanyol amb normes modernes i amb la finalitat exclusiva d’obtenir dades estrictament demogràfiques és de l’any 1857. L’Arxiu Municipal de Llagostera ha conservat el de 1857, el de 1897 i tots els que s’han fet a partir de 1900.

En alguns  dels censos hi consta el nom de la casa, el nom del propietari i, fins i tot, el motiu. Per contra, altres son exclusivament resums numèrics.

Documents en línia: CENS D’HABITATGES