Carrer Major

Nom popular:

Cronologia:

Carrer de Sant Llorenç (abans de 1854)

Carrer Major (16/01/1854)

Informació:

Fins l’any 1854 s’anomenava camí de St. Llorenç, ja que era la sortida de la població cap aquest veïnat.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament