Carrer Fivaller

Nom popular:

Carrer del Vinyot

Cronologia:

Carrer de Joan Fivaller (11/11/1860)

Informació:

Abans de l’obertura d’aquest carrer hi havia una vinya coneguda com La Vinya d’en Romeu.

Antoni Romeu Raig (Llagostera 1832-1894) va projectar l’any 1859 la urbanització dels terrenys que envoltaven la seva casa pairal, coneguda per can Romeu o can Planta, situada a l’actual plaça Catalunya.

Joan Fivaller (segles XIV-XV). Conseller i Conseller en Cap del Consell de Cent de Barcelona el 1418-1419 i el 1427-1428. Defensor de les llibertats davant del poder reial.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament