Actes de les reunions celebrades pels regidors on es recullen les deliberacions i es registren els acords presos pels diferents consistoris en cada una de les sessions.

Les primeres actes conservades són de finals del segle XVIII (1797 – 1805), es tracta de fragments salvats de la destrucció ocasionada per les tropes franceses el 1809. A partir del 13 de febrer de 1813, data en què es constitueix el nou ajuntament després de la guerra del Francès, podem comptar amb les actes de totes les sessions fins a l’actualitat: més de 90 volums i 15.000 pàgines. Pel període 1936-1939 cal recórrer als esborranys ja que les actes originals es van perdre durant la Guerra Civil.

Documents en línia: ACTES

(pàg. 1 a 177, 07-01-1889 a 30-09-1889)

(pàg. 178 a 353, 10-10-1889 a 21-07-1890)

(pàg. 353 a 531, 21-07-1890 a 10-12-1891)

(pàg. 531 a 695, 10-12-1891 a 29-12-1892)

(pàg. 1 a 211, 05-01-1893 a 04-01-1894)

(pàg. 422 a 632, 06-08-1895 a 28-09-1896)

(pàg. 633 a 836, 05-10-1896 a 30-12-1897)

(pàg. 1 a 190, 01-01-1898 a 15-09-1898)

(pàg. 191 a 378, 17-09-1898 a 20-07-1899)

(pàg. 379 a 571, 22-07-1899 a 29-12-1900)