1-Solius-Baixa

Plànol cartogràfic del sector Llagostera – Solius (1865-1873)

2-limits-1861_Baixa

Plànol dels límits entre Llagostera i Solius (1861)

3-perimetral_Baixa

Plànol perimetral del terme de Llagostera  (1879)

4-Maqueta

Plànol parcel·lari del terme de Llagostera (1879)

5-Planimetric_1925-baixa

Mapa planimètric de Llagostera (1925)

1-Solius-Baixa

Plànol de la població de Llagostera (1925)