Conferències de l’Arxiu

Els cicles de conferències de l’Arxiu ofereixen a la gent de Llagostera i a totes les persones que hi puguin estar interessades l’oportunitat d’escoltar en directe els investigadors que han estudiat un aspecte concret de la història de Llagostera. Els investigadors que hi participen ofereixen una anàlisi rigorosa i també divulgativa amb una perspectiva més àmplia que l’estrictament local per tal d’entendre millor els fets estudiats.

2013 Homes i terres. L’estructura del paisatge agrari de Llagostera, segles XIII al XX.

2009-2010 Història de Llagostera. Vida, societat i economia de la prehistòria al s. XIX.