Plaça del Mercat

Nom popular:

Plaça de la Bomba o Plaça Baix

Cronologia:

Plaça de la Creu, del Lledoner o de Baix (abans de 1854)

Plaça del Mercat (16/01/1854)

Informació:

Plaça Baix s’entén en contraposició a la plaça de la Llibertat o plaça Dalt

Documents del segle XVII ens parlen de l’existència d’un lledoner a la plaça

El mercat setmanal s’ubicava en aquesta plaça i s’escampava pels carrers del voltant.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament

ALBÀ, Marta (1990): «El mercat i la fira», Crònica [Llagostera], n. 1.

CANTÓ, Josep – MASCORT, Antoni (2003): Episodis de la història de Llagostera, segles XVI-XVII, Llagostera: Ajuntament. (Beca Esteve Fa; 1)