Carrer Riduara

Nom popular:

Cronologia:

Parc Ramon Trias Fargas (20/09/2015)

Informació:

Ramon Trias Fargas, economista, polític i personalitat relacionada amb la vila de Llagostera.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament