Carrer Estrella

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Estrella (abans de 1894)

Informació:

Carrer que forma part del barri de la Barceloneta urbanitzat a partir de mitjans segle XIX.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament