Carrer de l’Hospital

Nom popular:

Cronologia:

Carrer del Hospital Nou o d’Egipte (abans de 1854)

Calle del Hospital (16/01/1854)

Informació:

L’any 1803 l’Hospital de Pobres i Malats de Llagostera es va traslladat a la casa del carrer Hospital que li va llegar Josep Baulida, clauer de l’església parroquial de Sant Feliu. La casa tenia un pati que donava al carrer Joan Maragall i encara avui és la seu de la residència Josep Baulida.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament

ALBÀ, Marta (2000): «L‟Hospital», Crònica [Llagostera], n. 20.