La Biblioteca de l’Arxiu està especialitzada en publicacions i estudis inèdits de temàtica local amb més de 1.500 volums. Compta també amb una secció d’arxivística i de legislació.
Bibliografia sobre Llagostera, elaborada amb motiu de la publicació dels textos del primer cicle de Conferències de l’Arxiu