Carrer Nou

Nom popular: Carrer de la Coma de Dalt