Carrer Olivareta

Nom popular:

Carrer de Reramur

Cronologia:

Carrer de Reramur (abans de 1854)

Calle Olivareta (16/01/1854)

Informació:

Carrer obert darrera el mur de la muralla (rere mur).

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament