Carrer Pocafarina

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Layret (27/03/1934). Només les cases dels números 1 al 25, i les 14, 16 i 18 del veïnat de Pocafarina.

Calle Pocafarina (11/04/1969)

Informació:

Francesc Layret i Foix (Barcelona 1880-1920). Advocat i polític republicà, destacat per la defensa dels treballadors durant els tribunals de justícia.

Antic camí que travessava el veïnat de Pocafarina i comunicava el camí al veïnat de Ganix amb el camí al veïnat de Sant Llorenç.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament