Carrer Sant Pere

Nom popular:

Cronologia:

Carrer del Castell (abans de 1854)

Carrer Sant Pere (16/01/1854)

Carrer Pau Claris (06/03/1934)

Calle San Pedro (17/08/1939)

Informació:

El castell de Llagostera, situat a dat de tot d’aquest carrer, ja exisitia a finals del s. XIII.

Segons el Nou Testament, Simó Pere conegut com Sant Pere (Betsaida, Galilea, ? – Roma, c.64/67) fou un dels Dotze Apòstols de Jesús de Natzaret i es convertí en el primer Cap del Cristianisme. És venerat com a sant en tota la cristiandat.

Pau Claris i Casademunt (Barcelona 1586-1641). Polític i eclesiàstic. President de la Generalitat de Catalunya durant el Corpus de Sang (07-06-1640) i la Guerra dels Segadors.

.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament