Carrer del Fred

Carrer orientat al nord, exposat al fort vent de tramuntana