Carrer Maria Gay

Fundadora de l’Associació benèfica assistencial Germanes de Sant Josep de Girona

Carrer Nou

Nom popular: Carrer de la Coma de Dalt

Carrer Octavi

Successor de Juli Cèsar i el primer emperador romà