Carrer del Molí

Nom popular:

Cronologia:

Carrer del Molí (31/03/1971)

Informació:

El molí de Can Gotarra està situat vora la riera Gotarra de la qual agafava l’aigua. Està documentat des del segle XVIII.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament