Periòdic redactat pels alumnes de l’Escola Graduada de la vila
Palamos, Llorenç Castelló: 1922-1923
Núm. 1 (novembre 1922), núm. 2(desembre 1922), núm. 3(gener 1923), núm. 4(febrer 1923) núm. 5 (març 1923)
Reg. 2