MEMÒRIA DE LLAGOSTERA. L’Arxiu Municipal i altres fonts de coneixement històric
Marta Albà, arxivera de l’Ajuntament de Llagostera

DE LA PREHISTÒRIA A L’ÈPOCA ROMANA. Els primers 100.000 anys d’activitat humana a Llagostera
Joan Llinàs, arqueòleg

ELS TERMES DE LLAGOSTERA. L’ordenació del paisatge i de la societat tradicional
Elvis Mallorquí, professor de secundària i historiador

ESCRIPTORS I ARTISTES A LLAGOSTERA. Un recorregut pels racons del terme i pels seus relats i dibuixos
Mariàngela Vilallonga, catedràtica de Filologia Llatina de la Universitat de Girona

EL PRIVILEGI DEL REI JAUME I (1241). Contingut, context i permanència
Elvis Mallorquí i Montse Varas, professors de secundària i historiadors

LLAGOSTERA SOTA ELS PRIMERS MONTCADA. Organització social i política a mitjan segle XIV
Xavier Soldevila, historiador

EL CASTELL I LES MURALLES DE LLAGOSTERA. Història i evolució del nucli antic de la població
Joan Llinàs, arqueòleg

LLAGOSTERA SOTA ELS FRANCESOS. L’impacte local de la Guerra del Francès
Jordi Bohigas, professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona

EL CAS DELS BOSCOS DE LLAGOSTERA. Les complexitats de la implantació del liberalisme en un marc local
Rosa Congost, professora d’Història Contemporània de la Universitat de Girona

RADICALS A L’AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA. Les lluites polítiques i l’aparició del radicalisme en comarques rurals de Catalunya
Genís Barnosell, professor d’Història Contemporània de la Universitat de Girona

EL SURO A LLAGOSTERA. Suros, taps i aglomerat (segles XVIII-XX)
Joaquim Alvarado, historiador