Carrer Gavarres

Les Gavarres és una alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana

Carrer Lacustària

En els documents medievals i moderns Llagostera és anomenada Lacustària

Passatge Costa Brava

El poeta Ferran Agulló va batejar el litoral gironí amb el nom de Costa Brava

Carrer Costa Brava

El poeta Ferran Agulló va batejar el litoral gironí amb el nom de Costa Brava

Parc de la Torre

Deu el seu nom a la família Albertí originaris d’un mas situat a Ridaura

Carrer Lleida

Ciutat catalana, capital de la comarca del Segrià