Parc de la Torre

Nom popular:

Cronologia:

Parc Infantil Manuela Izquierdo Edo (03/09/1973)

Parc de la Torre ( 27/11/1990)

Informació:

La “Torre Albertí”, masia situada a davant l’actual parc de la Torre, deu el seu nom a la família Albertí originaris d’un mas situat a Ridaura. L’any 1541 Pere Albertí, procurador del baró de Llagostera, va ser nomenat cavaller i va obtenir el permís per aixecar una torre de defensa al costat de la casa que ha acabat identificat la propietat.

Manuela Izquierdo Edo (Puebla de Valverde (Terol) 1905 – Girona 1971). Practicant i llevadora titular de Llagostera entre 1930 i 1975.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament