Carrer Ponent

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Ponent (25/02/1992)

Informació:

El Ponent és el punt cardinal oest, i més concretament, el vent que prové de l’oest.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament