Travessera Barceloneta

Nom popular:

Cronologia:

Travessera Barceloneta

Informació:

El tram de carrer que va del carrer Ganix a la plaça Barceloneta es coneix com el “carrer dels Guàrdies o de Correus”, ja que hi havia la caserna de la Guàrdia Civil i l’Oficina de Correus. No hi ha constància oficial del canvi de nom de Donzelles a Barceloneta en aquest primer tram.

Fonts: