Plaça Catalunya

Nom popular:

Plaça d’en Romeu i plaça del Casino

Cronologia:

Plaça de la Industria (11/11/1860)

Plaça de la República (19/05/1931)

Plaza de España (27/04/1939)

Plaça Catalunya (06/07/1979)

Informació:

L’any 1891 el Casino Llagosterenc adquireix un solar de 1.642 m2 situat a l’actual plaça de Catalunya. En aquest solar, centre del nou eixample, hi construirà la nova seu social.

Segons l’acta del Ple de l’Ajuntament de 1860 la plaça projectada al centre dels terrenys urbanitzats per Antoni Romeu s’anomenaria plaça de la Indústria “en honor del progresivo desarrollo industrial que se nota en esta población de algunos años a esta parte”.

Dedicada a la Segona República sorgida de les eleccions del 1931.

Un cop acabada la Guerra Civil, se li va posar el nom de “Plaza España”

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament

ALBÀ, Marta – GRAU, Dolors – SOLÀ, Fina (1989): «L’urbanisme a Llagostera al segle XIX», Butlletí de Llagostera [Llagostera], n. 52, p. 8-10.

ALBÀ, Marta – RAMIONET, Enric (1993): «La Plaça Catalunya», Crònica [Llagostera], n. 8.