Passatge del Rec Madral

Nom popular:

Cronologia:

Passatge del Rec Madral (28/12/1999)

Informació:

El rec madral, que recollia les aigües de la part baixa del poble, passa per aquest indret per desaiguar a la riera Gotarra.

Fonts: