Parc Miquel Noguer Auladell

Nom popular:

Cronologia:

Parc Miquel Noguer Auladell (21/06/2004)

Informació:

Miquel Noguer Auladell, propietari de la finca mas Fonolleras o Fonollerons situada al veïnat de Ganix. Se li dedica al parc resultat de la cessió de terrenys de la urbanització Fonollerons tal com estipula el conveni signat el febrer de 2003 entre els promotors de la urbanització i l’Ajuntament.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament