Carrer Tossa

Nom popular:

Carrer d’en Dens

Cronologia:

Carrer Canalejas (18/02/1913)

Carrer Tossa de Mar (11/04/1969)

Informació:

Can Dens és una casa situada al capdamunt del carrer. El nom ja consta a mitjans de s. XIX.

L’any 1913, quan s’obre la carretera a Tossa, se l’anomena carrer Canalejas, igual que el primer tram d’aquest carrer que va de la riera Gotarra a la carretera de Caldes.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament

AMLLA.Cens de cases i habitatges (1859-1910)