Carrer Puig del Perdigolet

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Puig del Perdigolet (31/05/1994)

Informació:

Carrer de la urbanització Font Bona promoguda l’any 1969 per Jaume Fontanals Ardiaca al veïnat de Sant Llorenç.El puig de Perdigolet o Padragalet és un puig del massís de Cadiretes – l’Ardenya.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament