Carrer Puig de les Cadiretes

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Puig de les Cadiretes (14/02/1976)

Informació:

El Puig de les Cadiretes dona nom al massís de què forma part i amb 518 metres és el punt més alt del terme de Llagostera.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament