Carrer La Cova

Nom popular:

Cronologia:

Carrer La Cova (31/05/1994)

Informació:

Carrer de la urbanització Font Bona promoguda l’any 1969 per Jaume Fontanals Ardiaca al veïnat de Sant Llorenç. La cova de can Rissec és una cavitat artificial d’època megalítica excavada en la roca granítica amb finalitats funeràries. Està situada més amunt del mas del mateix nom i força a prop de Tranquinell.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament