Carrer Gandhi

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Gandhi (23/09/2004)

Informació:

Mohandas Karamchand Gandhi (Gujarati, 2 d’octubre de 1869 – 30 de gener de 1948).Pensador i polític indi. Se’l coneix amb el sobrenom de Mahatma o Mahatma Gandhi (la paraula mahatma significa “gran ànima”. Va instaurar nous mètodes de lluita (les vagues i les vagues de fam), i en els seus programes rebutjava la lluita armada i predicava la no-violència com a mitjà per resistir el domini britànic. El Ple de l’Ajuntament de Llagostera, en data 30 de maig de 2001, va aprovar per unanimitat adherir-se a la campanya impulsada per la Fundació per la Pau i declarar l’Ajuntament de Llagostera “Ajuntament per la Pau”. Un dels punts inclosos dins aquesta assignació era la de denominar carrers de la vila amb noms de persones significades pel seu compromís per la pau.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament