Carrer Fonollerons

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Fonollerons (23/09/2004)

Informació:

En record del que foren les terres del mas Fonollerons (o Fonolleras) on avui s’estén el conjunt de carrers de la urbanització Fonollerons.

Els propietaris del mas Fonollerons, la família Fonolleras, va ser una nissaga de propietaris rurals amb notable poder polític i econòmic al llarg dels segles XVIII i XIX.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes del Ple de l’Ajuntament