Carrer Barceloneta

Nom popular:

Carrer dels Guàrdies o carrer de Correus

Cronologia:

Carrer Doncellas (24/03/1859)

Informació:

El tram de carrer que va del carrer Ganix a la plaça Barceloneta es coneix com el “carrer dels Guàrdies o de Correus”, ja que hi havia la caserna de la Guàrdia Civil i l’oficina de Correus i Telègrafs. No hi ha constància oficial del canvi de nom de Donzelles a Barceloneta en aquest primer tram.

La Barceloneta és el nom d’un barri de Barcelona, així com de molts altres barris i veïnats de pobles de Catalunya. A Llagostera l’any 1854 s’anomena barri de la Barceloneta a una zona que es comença a urbanitzar compresa entre els actuals carrers Donzelles, Nou, Calderers, del Sol, la Coma i la plaça Barceloneta.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament