Carrer Barcelona

Nom popular:

Cronologia:

Carrer Barcelona (abans de 1854)

Carrer Barcelona (16/01/1854)

Informació:

Antic camí cap a Barcelona.

Fonts:

AMLLA. Llibres d’actes de les sessions de l’Ajuntament