Carrer Maria Gay

Fundadora de l’Associació benèfica assistencial Germanes de Sant Josep de Girona