Carrer Lleida

Ciutat catalana, capital de la comarca del Segrià

Parc de la Torre

Deu el seu nom a la família Albertí originaris d’un mas situat a Ridaura

Carrer Costa Brava

El poeta Ferran Agulló va batejar el litoral gironí amb el nom de Costa Brava

Passatge Costa Brava

El poeta Ferran Agulló va batejar el litoral gironí amb el nom de Costa Brava

Carrer Lacustària

En els documents medievals i moderns Llagostera és anomenada Lacustària

Carrer Gavarres

Les Gavarres és una alineació muntanyosa de la Serralada Litoral Catalana