RSS

Les publicacions. Col·leccions

Crònica. Revista de l’Arxiu Municipal
La revista d’història local Crònica neix l’any 1990 amb la intenció d’estimular la recerca i facilitar la divulgació d’aportacions monogràfiques que per la seva brevetat no tinguin cabuda en altres tipus de col·leccions.  

Col·lecció Els llibres de Crònica
La col·lecció Els llibres de Crònica neix l’any 1996 amb la intenció de continuar la línia iniciada per la revista Crònica, però amb la intenció de publicar treballs més extensos.
 
La col·lecció Beca de recerca Esteve Fa Tolsanas està pensada per difondre els treballs guanyadors de les beques convocades per l’Ajuntament de Llagostera.
La Beca Esteve Fa va ser creada per l’Ajuntament de Llagostera el 1997 amb l’objectiu de fomentar la recerca en els diferents camps de la nostra vila i del seu entorn més immediat. Al mateix temps es feia un acte de reconeixement a l’Esteve Fa, un home inquiet amb un gran coneixement del nostre entorn i amb la capacitat d’encomanar el seu entusiasme per tot el que es referia a Llagostera.
 
 
Col·lecció Memòria. Records i testimonis
La Col·lecció Memòria Records i testimonis neix l’any 2003 amb la intenció de publicar-hi estudis, que d’una manera especial, es fonamentin en fonts directes: memòries, epistolaris, dietaris, testimonis orals ...  Fins al moment la col·lecció ha publicat treballs  lligats a la nostra recent guerra civil. 
 
 
La col·lecció Les conferències de l’Arxiu neix l’any 2010 per recollir els textos del cicle de conferències realitzat entre el 2009 i el 2010 titulat Història de Llagostera. Vida societat i economia de la prehistòria al segle XIX. La publicació dels textos permet que les aportacions fetes durant el cicle perdurin més enllà de l’activitat específica de les conferències i puguin arribar a un públic més extens.