Històricament el senyal amb el qual s’ha identificat la vila de Llagostera és una llagosta de mar:

  • Els notaris de Llagostera del segle XVII utilitzaven un segell amb una llagosta per timbrar els seus documents. (AHG. Fons notarial Caldes de Malavella – Llagostera)
  • El retaule barroc de l’altar major de l’església parroquial de Sant Feliu, construït entre 1667 i 1675, tenia dos escuts en relleu amb una llagosta de mar i les lletres ERA situats simètricament a cada banda del retaule. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12. – GRAU, Josep M. T. – PUIG, Roser (1997): «Retaules barrocs», Crònica [Llagostera], n. 15.)
  • El segle XIX a l’Ajuntament existien uns domassos amb l’escut de la llagosta (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.
  • La primera seu del Casino de Llagostera al carrer Sant Pere tenia un escut pintat a la paret amb una llagosta de mar. (CASADEVALL, Miquel (1962b): «Al voltant d’una garrafa. Un escut», Lacustaria [Llagostera], n. 5, p. 10-12.

Segells amb escut utilitzats per l’Ajuntament de Llagostera des del segle XVIII

Va ser utilitzat, com a mínim, des de 1720 i fins el 1829.
S’hi pot veure clarament una llagosta i les lletres ERA.

Va ser utilitzat des de 1830 fins a 1850, aproximadament
Hi ha una llagosta a la part superior i a la inferior les lletres E R A.

Va ser utilitzat entre el 1850 i el 1870 aproximadament. En aquesta ocasió la llagosta és molt estilitzada.

Entre 1870 i 1910 l’escut que s’utilitza incorpora per primera vegada una corona reial, les quatre barres i una torre. A sota la torre apareix una llagosta de petites dimensions. Aquest escut decora la cadira de l’alcalde i dels tinents d’alcalde de la sala de Plens

L’any 1876 la Junta d’Instrucció Primària també utilitza una llagosta

El febrer de 1910 s’adopta el nou segell dissenyat per Rafael Mas, director de l’Escola de Belles Arts. En aquest escut, semblant al anterior, desapareix la llagosta i per primera vegada apareix un llac, també incorpora el nom Lacustària.

De novembre de 1932 a febrer de 1939 s’utilitza un segell caironat i sense corona.

A partir de 1939 es retorna a l’escut de 1910. L’any 1947 es reforma lleugerament i s’utilitzarà fins que la Comissió de Govern de 13 de novembre de 2001 acorda aplicar un logotip al paper oficial.

El Ple de 28 de setembre de 2011 va acordar aprovar l’escut municipal de Llagostera d’acord amb la proposta del conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya de 1988:

Escut caironat partit: al 1r d’argent, una llagosta de mar de gules posada en pal; i al 2n de gules, un castell obert d’argent. Per timbre, una corona de baró.