RSS

Reglaments i normatives

L’Arxiu es regeix per la següent normativa:

Reglament de l'Arxiu Municipal 

Normativa d'accès i reproducció

 

 
_________