Títol:

Fotografies aèries de la zona urbana de Llagostera

Autor:

Pòlux, SA

Data (es):

Octubre de 1975

Descripció:

Perímetre urbà de Llagostera

Fotografies d’un vol aeri encarregat a l’empresa Pòlux amb l’objectiu d’obtenir cartografia del nucli urbà de Llagostera per a la tramitació de les Normes transitòries per a la edificació en el terme municipal de Llagostera.

Dimensions:

8 fotografies de 24 x30 cm

Fons:

Núm. de registre:

Ajuntament de Llagostera

Reg. Imatges 001570

 

Reproducció:

Lliure.

Per a la cita de fonts cartogràfics: Arxiu Municipal de Llagostera (AMLLA). Títol , data o dates i núm. registre.